fbpx

Účinnost elektromotorů

Nejnižší cena elektromotoru neznamená finanční úsporu

„Motory
s nízkou účinností (IE1) jsou stále velmi často dodávány v ČR (a
mnoha dalších zemích východního bloku). To se děje i přes skutečnost, že jsou
vysoce neefektivní z pohledu nákladů na provoz, a že je jejich používání
díky nadměrné ekologické zátěži již mnoho let přímo zakázané směrnicí
2009/125/ES.“

Jak vybrat správný elektromotor?

Vyšší třídy účinnosti pohonů nabízejí možnost dlouhodobé úspory energie, díky kterým se vaše počáteční investice několikanásobně vrátí.

8, 16 nebo 24 hodin?

Při výběru elektromotoru myslete na provozní dobu aplikací, ve kterých budete elektromotor používat. 

frekvenční měnič

Značných úspor lze také dosáhnout správným zapojením elektromotoru a jeho správným řízením pomocí měniče (hlavně u čerpadel a ventilátorů).

vyšší energetická účinnost

Volte takové motory, které jsou ve vyšších třídách energetické účinnosti (IE2, IE3 nebo IE4). Nejenže šetříte životní prostředí, ale hlavně své náklady na spotřebovanou energii.  

Pár mýtů o energetické účinnosti

Správný výběr elektromotoru vám ušetří vstupní náklady i celý provoz. Ač je vstupní cena elektromotoru s vyšší účinností (IE3) vyšší, investice se vám mnohonásobně vrátí.

„IE1 jsou oblíbené, protože jsou levné“

Ano, motory s nízkou účinností (IE1) jsou stále v ČR velmi často dodávány kvůli své nízké pořizovací ceně. To se děje i přesto, že jsou vysoce neefektivní z pohledu nákladů na provoz a nadměrné ekologické zátěže a jsou již mnoho let přímo zakázané směrnicí 2009/125/ES.

„IE1 lze používat na výjimku ze směrnice“

Ne. Pokud po tomto řešení sáhnete a používáte motory s jiným záměrem, než jako motory určené pro přerušovanou zátěž nebo chod, čelíte řadě postihů.

„IE3 jsou drahé“

Ne, ve výsledku se vám náklady na elektromotory (IE3) mnohonásobně vrátí.


srovnání cen energie a vstupních nákladů na elektromotor pro různé třídy účinnosti (IE1-IE4)  
více na: d2drives.cz/sporte-s-novym-pohonem

VÍCE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI NA STRÁNKÁCH VÝROBCE

Ušetřete se správným motorem!